Wachtwoord vergeten?

Opgelet voor NEP-sprinkler installaties

Opgelet voor NEP-sprinkler installaties

Gepost op 31 oktober 2017

Meer en meer worden wij geconfronteerd met de vraag naar zogenaamde “Droge Sprinklerleidingen".

In feite gaat het over droge leidingen, uitgerust met sprinklers, die door de brandweerdiensten kunnen aangesloten worden bij een eventuele interventie.

Het dient gezegd dat men dit soort installaties niet kan beschouwen als een sprinklersysteem zoals beschreven in de betreffende voorschriften. Deze voorschriften hebben het namelijk over “Automatische vast opgestelde blusinstallaties van het sprinklertype”. 

Het woord automatisch is in deze materie een essentieel gegeven en fundamenteel voor het verzekeren van de goede werking van een systeem conform de betreffende voorschriften.

Het basisprincipe en de werking van een sprinklersystem is relatief eenvoudig:

Classificatie te beveiligen risico in functie van de brandbelasting bepalend voor:

  • Sprinklertype & Installatievoorschriften
  • Factoren voor de hydraulische berekeningen

De sprinklerkop heeft een dubbele functie, namelijk te fungeren als:

  • Thermische branddetector enerzijds
  • Blussen/controleren van de brandhaard anderzijds.

 Van zodra de sprinkler een brand detecteert:

  • Treedt het blussysteem automatisch in werking.
  • Wordt het brandalarm en de melding geïnitieerd

Watervoorziening voor levering van:

  • Voldoende druk/debiet op de geactiveerde sprinkler(s) om goede werking te verzekeren.
  • Voldoende hoeveelheid water opdat werking verzekerd blijft tot aankomst interventiediensten.

Het vooropgestelde blussysteem is dus geen sprinklersysteem gezien de blussing niet automatisch geactiveerd wordt maar pas opgestart wordt nadat de interventiediensten de watervoorziening aangesloten hebben. De tijd die verloopt tussen de detectie en de activering wordt veel groter met het reële risico dat het vuur niet meer kan gecontroleerd, laat staan geblust, worden tot gevolg.

Men kan dan ook stellen dat met dergelijke installaties een vals gevoel van veiligheid gecreëerd wordt en dat in geval van een brand niet alleen het risico op een grotere economische schade kan oplopen, maar dat de kans op dodelijke slachtoffers tevens aanzienlijk verhoogd wordt.

Vraag is dan wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid hiervoor opneemt.

Het hoeft gezegd dat BFSN, als organisatie, instaat voor de promotie van correct ontworpen, geïnstalleerde en onderhouden sprinklerinstallaties en zich als dusdanig distantieert van het bouwen van niet conforme sprinklerinstallaties.

Het zou ons trouwens verbazen dat dergelijke systemen de goedkeuring meekrijgen van officiële instanties, verzekeraars en inspectie organisaties bijvoorbeeld.

Indien U met een dergelijk “NEP-sprinklersysteem” geconfronteerd wordt, is het aangeraden terug te koppelen met alle betrokken partijen ten teneinde alsnog, in functie van de risicoanalyse en classificatie, een performant sprinklersysteem te voorzien gerealiseerd conform de voorschriften.

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid