Wachtwoord vergeten?

In de nasleep van de brand in de Grenfell Toren

In de nasleep van de brand in de Grenfell Toren

Gepost op 5 september 2017

Meer dan 2 maanden na de catastrofale brand in de Grenfell toren blijven nog tal van vragen onbeantwoord.<


Was deze brandonveilige situatie een uniek gebeuren of bestaan er nog gelijkaardige toestanden, en zo ja, zijn deze gekend? Wat gebeurt er om andere potentiele catastrofe-kandidaten te identificeren?

Wat met de correctieve maatregelen op korte termijn en wat met de preventieve maatregelen op lange termijn. Hoe de continuïteit van de brandveiligheid, gerealiseerd op dag één, blijvend verzekeren?

De Grenfell toren

Het gebouw dateert uit de jaren zeventig en onderging recent een grote renovatie. Een aantal brandveiligheidsmaatregelen werden voorzien maar voor een sprinklersysteem was er blijkbaar geen ruimte in het budget. Daarenboven voldeed de aangebrachte gevelbekleding niet aan de voorschriften met een snelle vuurverspreiding, langsheen de gevel, tot gevolg

Het Verenigd Koninkrijk

Een onderzoekscommissie werd belast met de inventarisatie van brandonveilige appartementsgebouwen. Het eindrapport en de bijgaande conclusies zullen gebruikt worden voor eventuele aanpassing van de betreffende voorschriften.

In Wandsworth, een deelgemeente van de stad Londen, werd reeds kort na de Grenfell catastrofe door de gemeenteraad beslist 100 van haar bestaande hoge appartementsgebouwen uit te rusten met een sprinklersysteem. Het betreft meer bepaald gebouwen van 10 of meer verdiepingen met in zijn totaliteit 6.400 appartementen.

Volgens een onderzoek van de BBC zouden er in Schotland duizenden woningen in appartementsgebouwen zijn die best zouden uitgerust worden met een sprinklersysteem. Meer dan 300 van deze gebouwen in Schotland zijn van het type hoogbouw. Het is momenteel nog niet duidelijk welke eventuele maatregelen zullen genomen door de eigenaars enerzijds en de wetgever anderzijds.

En wat in België?

Het zou niet correct zijn te denken dat een “Grenfell scenario” een uniek gebeuren is en zich daarenboven enkel kan voordoen in het VK. Momenteel bestaat er in België geen wetgeving die de installatie van sprinklersystemen in appartementsgebouwen verplicht ongeacht of deze gebouwen van het lage, middelhoge of hoge type zijn.

Hieronder een paar voorbeelden die illustreren dat het ook in ons land misschien niet slecht zou zijn van eveneens een onderzoek op te starten en mogelijks maatregelen te nemen in functie van de resultaten van dit onderzoek.

14 mei 2012         Tour Mermoz - Roubaix – Frankrijk 

 • Appartementsgebouw van 18 verdiepingen
 • Brand op een lager gelegen verdieping verspreidt zich via de gevel tot bovenste verdieping.
 • Als bij wonder slechts 1 dodelijk slachtoffer en enkele licht gewonden.
 • 96 families (250 personen) kunnen een jaar na de brand nog niet terug naar hun woning.
 • Het duurt tot 2015 eer de meesten kunnen terugkeren.


26 juli 2017          De Sterre – Ieper – België

 • Appartementsgebouw met 37 appartementen
 • Brand op een lager gelegen verdieping verspreidt zich via de gevel tot bovenste verdieping.
 • Als bij wonder slechts een 15-tal personen met lichte CO-intoxicatie voor onderzoek naar ziekenhuis
 • Gebouw onbewoonbaar-  de bewoners van de 37 appartementen zijn dakloos
 • Er wordt voor tijdelijk onderdak gezorgd in afwachting van de heropbouw van hun woning

 

Feit is dat automatische sprinklersystemen in residentiele omgevingen de

 • Veiligheid van de bewoners en andere gebruikers aanzienlijk verbeteren
 • Risico’s voor de interventiediensten verminderen en de interventie vergemakkelijken
 • Sociale gevolgen ingevolge de brand verminderen voor bewoners, hun gezinnen en buren
 • Kosten en financiële gevolgen drukken voor eigenaars en overheid.


BFSN is ervan overtuigd dat door de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie in de Grenfell toren de beginnende brand heel snel onder controle zou geweest zijn en er geen verdere verspreiding van het vuur zou gebeurd zijn. De schade zou dan ook zeer beperkt gebleven zijn en het incident zelfs geen media-aandacht gekregen hebben. Laat het wel duidelijk zijn dat al had een sprinklersysteem het Grenfell drama kunnen voorkomen, BFSN zeker geen voorstander is  van brandbare gevelbekledingen.

Om een blijvende bedrijfszekerheid te verzekeren dient niet alleen het ontwerp en de installatie, maar ook het onderhoud en controle uitgevoerd te worden door organisaties die over de nodige competenties en kwalificaties beschikken. De BFSN leden-installatiebedrijven zijn BOSEC gecertificeerde sprinklerinstallatiebedrijven.


Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid