Wachtwoord vergeten?

Brand in Grenfell toren

Brand in Grenfell toren

Gepost op 19 juni 2017

Het is met een gevoel van verbijstering dat we via de media de tragedie vernamen veroorzaakt door de verschrikkelijke brand in de Grenfell toren in West-Londen op 14 juni 2017.

De tot nu toe bevestigde 58 dodelijke slachtoffers zullen waarschijnlijk nog oplopen samen met de tientallen gekwetsten en de honderden mensen die al hun bezittingen en hun woonst zagen verloren gaan in deze vreselijke inferno.

Na de brand met catastrofale afloop in Grenfell toren in Londen, zullen veel mensen zich afvragen hoe een dergelijk incident zich nog kan voordoen in 2017.

Analyse van de feiten en een formeel onderzoek zijn lopende maar ondertussen kan bevestigd worden dat het gebouw dateert uit 1974, een periode waarin sprinklers niet verplicht werden in hoge appartementsgebouwen in UK.

De wettelijke verplichting voor het installeren van sprinklersystemen in alle nieuwe appartementsgebouwen is in Engeland van kracht sinds 2007 en van toepassing voor appartementsgebouwen hoger dan 30 m.

In Schotland is de drempelhoogte 18 m en in Wales moeten sinds vorig jaar alle nieuwe appartementsgebouwen en huizen uitgerust worden met een sprinklersysteem.

De Grenfell toren onderging een grote renovatie, die vorig jaar werd afgerond, voor een bedrag van 11,5 miljoen Euro. Sprinklers zijn niet verplicht in bestaande gebouwen en alle rapporten geven aan dat ze niet geïnstalleerd werden in de Grenfell toren. De kosten voor een sprinklersysteem werden ingeschat op een bedrag van ongeveer 225 duizend Euro, hetgeen ongeveer 2% van de totale renovatiekosten bedraagt.

Een nieuwe externe gevelbekleding werd aangebracht en volgens alle visuele vaststellingen ziet het ernaar uit dat deze brandbaar was.

We weten niet of de gevelbekleding werd aangebracht ter verbetering van de thermische isolatie, om als dusdanig de vuurverspreiding langs de gevel te vermijden, of om puur esthetische redenen.

In dit stadium kan men nog niet met zekerheid bepalen hoe de brand ontstond.  Rapporten suggereren dat het begon in een appartement op de vierde verdieping. Als dat klopt, is het meer dan waarschijnlijk dat een sprinklersysteem zou verhinderd hebben dat het vuur zich kon verder kon ontwikkelen en verspreiden zoals nu het geval was.

Alan Brinson, van het European Fire Sprinkler Network, zegt hieromtrent het volgende:

 "Deze brand is vergelijkbaar met deze in “The Address Downtown Hotel” in Dubai op oudejaarsavond van 2016. Het verschil is wel dat dit gebouw voorzien was van sprinklers en geen enkel dodelijk slachtoffer te betreuren viel.

Hoe zit dat in België?

De catastrofale brand in de Brusselse Innovation in 1967, precies 50 jaar geleden, heeft in België geleid tot een aantal maatregelen die een belangrijke verbetering betekenden voor de brandveiligheid van mensen en goederen binnen een gebouw. De maatregelen betroffen vooral de bouwkundige structuren en de organisatie in geval van brand. Brandweerstand, compartimentering, evacuatie, eerste interventiemiddelen enzomeer waren de belangrijkste punten.

Voor wat specifiek de grotere winkelcentra betreft is men zelfs een stap verder gegaan en werd de installatie van een automatisch blussysteem met sprinklers een wettelijke verplichting.

Toeval of niet? Feit is dat er zich sindsdien, in een winkelcentrum België, geen brand meer voordeed met een dodelijk slachtoffer of belangrijke schade.

Voor residentiele gebouwen zoals appartementsgebouwen, ziekenhuizen en rustverzorgende tehuizen bijvoorbeeld is de installatie van sprinklersystemen geen verplichting met als gevolg dat het dan ook eerder uitzondering dan regel is dat een sprinklersysteem voorzien wordt.

De maatschappelijke evolutie zorgt er nochtans voor dat er steeds meer oudere, minder mobiele met als gevolg meer kwetsbare mensen woningen, appartementen en rusthuizen bevolken. De multiculturele omgeving en de verschillende taalgebruiken die ermee gepaard gaan creëren eveneens bijkomende risico’s voor de bewoners in geval van brand.

BFSN is overtuigd van het feit dat sprinklersystemen in residentiele gebouwen de brandveiligheid in belangrijke mate verhogen en catastrofale scenario’s zoals deze van de Grenfell toren kunnen vermijden. Residentiele sprinklers hebben immers een belangrijke impact op de gevolgschade bij een brand en dit zowel op het vlak van Life Safety als materiele schade. Anders dan traditionele sprinklersystemen, die hoofdzakelijk gericht zijn op algemene schadebeperking, worden residentiele sprinklers toegepast als life safety-concept. Evacuatie van bewoners is het primaire doel en hiervoor wordt een evacuatietijd gecreëerd van 30 minuten voor appartementen.

Belangrijk om weten is dat deze systemen enkel in geval van brand automatisch starten en alleen de sprinklers in de betreffende ruimte geactiveerd worden

Laat ons hopen dat we niet moeten wachten op een volgende catastrofe vooraleer sprinklersystemen algemeen aanvaard en geïmplementeerd worden en een belangrijke meerwaarde betekenen voor de brandveiligheid in residentiele gebouwen.

Sprinklers hebben een goede reputatie als efficiënt, effectief en betrouwbaar en dat willen we graag zo houden. De organisatie die instaat voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van sprinklerinstallaties dienen over de nodige competenties en kwalificaties beschikken.

De BFSN leden-installatiebedrijven zijn tevens BOSEC gecertificeerde sprinklerinstallatiebedrijven.

18 06 217

François Asselman

Voorzitter BFSN

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid